Siông Tái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siông Tái

Siông Tái (尚泰, 1843 n. 8 ng. 3 h. - 1901 n. 8 ng. 19 h.) sê Liù-giù-guók gì dâ̤ 28 dâi guók-uòng, iâ sê có̤i hâiu siŏh ciáh Liù-giù-guók Dṳ̆ng-săng-uòng. 1848 nièng gáu 1879 nièng câi-ôi.

1879 nièng, Liù-giù ké̤ṳk Nĭk-buōng miĕk lâi, Nĭk-buōng ciŏng ĭ gó̤-lòng-chió buăng gáu Dŭng-gĭng kó̤ diêu. 1901 nièng sī diŏh Dŭng-gĭng.