跳至內容

Siĕu-sŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siĕu-sŏng (硝酸) sê siŏh cṳ̄ng giòng-sŏng.

Gĕ̤ng-ngiĕk có̤ siĕu-sŏng gì huŏng-huák: [1]

Tàu buó:

Dâ̤ nê buó:

Muōi-muōi buó:

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 苏教版化学1必修. 江苏教育出版社. . 101.