跳至內容

Sièng-sŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sièng-sŏng (鹽酸), sê Hydrogen chloridecūi ṳ̀ng-ĭk, iâ sê siŏh cṳ̄ng sŏng-séng iâ giòng gì sŏng. Ĭ gâe̤ng liù-sŏng, siĕu-sŏng cà̤ hô̤ lā̤ „săng duâi giòng-sŏng“.

Sièng-sŏng găk sĭk-ngiêng-sék diē-sié ék-buăng sê kék ciŏng-uâng gì huŏng-sék có̤ chók lì gì: