Stonewall Gông (Texas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Stonewall Gông
—  Gông  —
Stonewall County, Texas
Stonewall Gông gì ôi-dé
Stonewall Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Texas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Stonewall Gông (Ĭng-ngṳ̄: Stonewall County) sê Mī-guók Texas gì siŏh ciáh gông.