Swahili-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Swahili-ngṳ̄ (kiswahili) sê Bantu ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, sāi gì nè̤ng găk Hĭ-ciŭ.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Swahili-ngṳ̄ Wikipedia