Hĭ-ciŭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Hĭ-ciŭ diŏh sié-gái siông.

Hĭ-ciŭ (非洲) sê sié-gái dâ̤ 2 duâi gì dâi-lṳ̆k, miêng-cék 30,221,532 km², sê dê-giù biēu miêng-cék gì 6.0%, ciòng-buô lṳ̆k-dê miêng-cék gì 20.4%. 2005 nièng tūng-gié, gê̤ṳng-cūng ô 8.9 é nè̤ng sĕng-uăk diŏh Hĭ-ciŭ, dâi-kái sê sié-gái ciòng-buô ìng-kēu gì 14%.

Hĭ-ciŭ báe̤k-buô sê Dê-dṳ̆ng Hāi (地中海), dĕ̤ng-báe̤k buô sê Sŭ-ĭ-sê̤ṳ Ông-hò̤ gâe̤ng È̤ng Hāi, dĕ̤ng-nàng buô sê Éng-dô Iòng, să̤ buô sê Dâi-să̤ Iòng.

Hĭ-ciŭ ké̤ṳk nêng-ùi sê ìng-lôi huák-nguòng gì dê-huŏng.

Miàng-chĭng gì lài-lĭk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

"Hĭ-ciŭ" găk Să̤-huŏng ngṳ̄-ngiòng diē-sié sê "Africa": "Afri" sê gū-cā sĕng-uăk diŏh Báe̤k Hĭ Gă-tái-gĭ dê-kṳ̆ gì mìng-cŭk gì miàng; "-ca" sê Lá-dĭng-ngṳ̄ gì sṳ̀-muōi, é-sé̤ṳ sê "guók-gă hĕ̤k-ciā liāng-tū".