跳至內容

Tài-nè̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Tài-nè̤ng (刣儂) sê cī ciŏng bék-nè̤ng tài-sī. Cuòi găk sū-iū guók-gă dŭ sê iā dâe̤ng gì siŏh ciáh cô̤i. Bók-guó ô gì sèng-âu mâ̤ ké̤ṳk nè̤ng dŏng huâng-cô̤i, pī-ṳ̀ găk ciéng-cĕng gì sèng-âu tài-sī dó̤i-huŏng gì nè̤ng, hĕ̤k-ciā diŏh guók-gă huák-lŭk ūng-hṳ̄ gì cìng-huóng cĭ â tài-sī sṳ̄-hìng gì huâng-nè̤ng.

Tài-sī cêng-gò̤ sâ̤ gì nè̤ng hô̤ lā̤ dù-sák. Tài-sī cê-gă hô̤ lā̤ cê̤ṳ-sák.