Sṳ̄-hìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sṳ̄-hìng (死刑), sê guók-gă gĭ-guăng gĭ ṳ̀ huák-lŭk ké̤ṳk gì guòng-lĭk, ciŏng giék-sók huâng-ìng (犯人) gì sĕng-mêng cáuk-ùi hìng-huăk. Cī cṳ̄ng hìng-huăk gì lĭk-sṳ̄ iā òng.