Tài-tàu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chĭng-dièu muăk-gĭ tài-tàu gì sióng

Tài-tàu (刣頭) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng nè̤ngtàu kāng lâi gì sṳ̄-hìng.