跳至內容

Táik-sák-lò̤-nà̤-giă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Táik-sák-lò̤-nà̤-giă

Táik-sák-lò̤-nà̤-giă (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Θεσσαλονίκη; Háng-cê: 帖撒羅尼迦) sê Hĭ-lé-nà̤ dâ̤ nê duâi siàng-chê, iâ sê Hĭ-lé-nà̤ Mā-gì-dóng dê-kṳ̆ gì dṳ̆ng-sĭng. 2011 nièng, Táik-sák-lò̤-nà̤-giă chê dṳ̆ng-sĭng ìng-kēu 325,182, gò̤-lòng ciáh dŭ-chê dê-kṳ̆ ìng-kēu sê 1,012,297. Táik-sák-lò̤-nà̤-giă iâ hô̤ lō̤ hó-dŭ, ĭng-ùi lĭk-sṳ̄ siông ĭ dòng-gĭ sê Dĕ̤ng Lò̤-mā Dá̤-guók gì dâ̤ nê hèng-céng dṳ̆ng-sĭng, nâ bà̤ Gŭng-sê̤ṳ-tāng-dĭng-bō̤ â-dāu. Gĭng-dáng, Táik-sák-lò̤-nà̤-giă sê Hĭ-lé-nà̤ dê̤ṳng-iéu gì ùng-huá dṳ̆ng-sĭng.