Ták-háe̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ták-háe̤ng

Ták-háe̤ng (塔巷) sê Săng-huŏng-chék-háe̤ng diē-sié gì siŏh dèu háe̤ng. Ciā háe̤ng dó̤i-méng sê Ĭ-gīng-huŏng, să̤-hióng lièng Âu-gă̤, dĕ̤ng-hióng lièng Báik-ék-chék Báe̤k-lô (八一七北路).