Tè̤ng-ngiê

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
?Kŏng-tṳ̀ng
gáuk cṳ̄ng tè̤ng-giāng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
ā-muòng: Hexapoda
gŏng: Insecta
Linnaeus, 1758

Tè̤ng (蟲), tè̤ng-giāng (蟲囝), tè̤ng-ngiê (蟲蟻), sêu pū-tŭng-uâ īng-hiōng iâ hô̤ lā̤ hĕ̤k-ciā kŏng-tṳ̀ng (蜫蟲, 昆蟲), sê siŏh lôi ciék-ciĕ dông-ŭk gì tūng-chĭng.