Tìng-mĕk (Siēu-suók)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

«Tìng-mĕk» (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 沈黙) sê Nĭk-buōng cáuk-gă Uōng-dìng Ciŭ-cáuk (遠藤周作) găk 1966 nièng chók-bēng gì siŏh buô lĭk-sṳ̄ siēu-suók. Gū-sê̤ṳ sê gōng siŏh ciáh Buò-dò̤-ngà Ià-sŭ-huôi duòng-gáu-sê̤ṳ ké̤ṳk chă̤-kiēng gáu 17 sié-gī gì Nĭk-buōng, gĭng-lĭk Nĭk-buōng Gĭ-dók-dù diŏh Dō̤-nguòng cĭ Luâng (島原之乱) sék-bâi ī-hâiu ké̤ṳk Gŏng-hô Mŏk-hū (江戶幕府) páe̤k-hâi bêng-chiā duōng gáu dê-hâ. Cī buô siēu-suók ké̤ṳk nêng-ùi sê 20 sié-gī dék-hō̤ gì siēu-suók cĭ-ék.