跳至內容

Tău-dò̤-nó̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Siŏh ciáh chĕk-giāng găk lā̤ tău dò̤ à̤

Tău-dò̤-nó̤h(偷掏乇) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng bék-nè̤ng gì nó̤h găk bék-nè̤ng mò̤ cé̤ṳ-é gì sèng-âu dò̤ kó̤. Găk gĭng-dáng gì sū-iū guók-gă, cuòi dŭ sê ùi-huāng huák-lŭk gì.

Kó̤ tău-dò̤-nó̤h gì nè̤ng hô̤ lā̤ chĕk(賊).