跳至內容

Tŏng-bùng-diē

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ó̤-muòng gì tŏng-bùng-diē

Tŏng-bùng-diē (湯房裏)[1], sê ké̤ṳk nè̤ng sā̤-tŏng gì siŏh bĭh ôi-ché̤ṳ. Ník-giāng tŏng-bùng-diē â̤ gâe̤ng bóng-kăng-chió hăk-béng, gó-chṳ̄ tŏng-bùng-diē diē-sié â̤ ô mā-tūng.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 350. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Tŏng-bùng-diē ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.