Tū-ī-gì-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Tū-ī-gì-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Tū-ī-gì-ngṳ̄ (Türkçe) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Dṳ̆ng Tū-ī-gì-ngṳ̄ gâe̤ng Să̤ Tū-ī-gì-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Tū-ī-gì-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 8300 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Tū-ī-gì-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Tū-ī-gì-ngṳ̄ 其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Tū-ī-gì-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Tū-ī-gì-ngṳ̄茲種語言其版本。