Tŭi Pū hié Uŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Tŭi Pū hié Uŏk (推普廢粵) ciā gōng-huák chók-hiêng găk 2010 nièng 6 nguŏk 6 hô̤, siŏh ciáh uōng-iū găk ĭ gì Mì-báuk huák-buó „Guōng-ciŭ-chê Céng-hiĕk (政協) géng-iòng siōng ciŏng Guōng-ciŭ Diêng-sê-dài cuòng-buô diōng siàng Pū-tŭng-uâ“, cĭ-hâiu „Guōng-ciŭ Diêng-sê-dài bók chṳ̄-siĕu Uŏk-ngṳ̄ lāu“ găk uōng-siông diòng-kŭi kó̤, chók-hiêng „Uŏk-ngṳ̄ lùng-hâng“ (粵語淪陷) gì gōng-huák.