Uŏk-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uŏk-ngṳ̄
粵語
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, Hiŏng-gē̤ng, Ó̤-muòng, Mā-lài-să̤-ā...
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Guōng-dĕ̤ng, Guōng-să̤, Hiŏng-gē̤ng, Ó̤-muòng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
6600 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Uŏk-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 yue
Uŏk-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng

Uŏk-ngṳ̄ (粵語) iâ hô̤ lā̤ Guōng-dĕ̤ng-uâ (廣東話), sê Dṳ̆ng-guók nàng-huōng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-niòng. Uŏk-ngṳ̄ sāi-ê̤ṳng gì huōng-ùi diŏh Ciō-gĕ̤ng săng-gáe̤k-ciŭ hô-gê̤ṳng, chă-bók-dŏ̤ găh Guōng-dĕ̤ng gì dṳ̆ng-buô gâe̤ng să̤-buô. Ĭ iâ sê Hiŏng-gē̤ng gì guăng-huōng ngṳ̄-ngiòng cī-ék.

Uŏk-ngṳ̄ sê dṳ̀-kŭi biĕu-cūng Háng-ngṳ̄ ī-nguôi Háng-ngṳ̄-cŭk ngṳ̄-niòng diē-sié bō̤-hô có̤i hō̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-niòng, dáng-sê hiêng-câi ciā ngṳ̄-niòng iâ sêu gáu Háng-ngṳ̄ gì ŭi-hiĕk.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia