Tamil-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tamil-ngṳ̄
தமிழ்
Tĕ̤k-ĭng /t̪amiɻ/
Huák-nguòng guók  Éng-dô
 Sri Lanka
 Sĭng-gă-pŏ̤
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
780 uâng
ngṳ̄-hiê
Dravida-ngṳ̄-hiê[1]
  • Nàng-buô Ngṳ̄-cŭk
    • Tamil-ngṳ̄
Chiū-ngṳ̄ hìng-sék Signed Tamil
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Éng-dô
 Sĭng-gă-pŏ̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 tam
Glottolog tami1289  Modern Tamil
oldt1248  Old Tamil
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Tamil-ngṳ̄ sê diŏh Éng-dô gâe̤ng Sĭng-gă-pŏ̤ buô-hông dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, iâ sê Dravida-ngṳ̄-hiê Nàng-buô Ngṳ̄-cŭk (達羅毗荼語系南部語族) â-dā̤ gì ngṳ̄-ngiòng, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 780 uâng nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Bhadriraju Krishnamurti, The Dravidian Languages, 劍橋大學出版社, 2003. ISBN 978-0-521-77111-5

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Tamil-ngṳ̄ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.