Tiĕng-ăng-dòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mĕk Lé-huò cṳ̆ diē uâ gì Tiĕng-ăng-dòng
Tiĕng-ăng-dòng gì gĭ-siŏh, gà̤-dēng siā lā̤ Mī-ī-mī-huôi gâe̤ng Tiĕng-ăng-dòng gì lĭk-sṳ̄

Tiĕng-ăng-dòng (天安堂) sê Mī-ī-mī-huôi găk Hók-ciŭ gióng-cô̤ gì gáu-dòng, uòng-gĕ̤ng sì-găng sê 1856 nièng 10 nguŏk 18 hô̤. Ciā gáu-dòng găk Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆ Chŏng-sèng (倉前) gì siŏh láung săng lā̤, méng ché̤ṳ Mìng-gĕ̤ng.

Tiĕng-ăng-dòng sê Mī-ī-mī-huôi găk Hók-ciŭ gì dâ̤ 2 cô̤ gáu-dòng (tàu cô̤ sê Cĭng-sìng-dòng). 1877 nièng ī-hâiu, Tiĕng-ăng-dòng siàng có̤ Mī-ī-mī-huôi Hók-ciŭ Nièng-ngiê-huôi gì sū-câi-dê.

1966 nièng Ùng-huá Duâi-gáik-mêng kăi-sṳ̄, Tiĕng-ăng-dòng dìng-cī cŭng-gáu uăk-dông. 1980 nièng 9 nguŏk 1 hô̤ tṳ̀ng-sĭng kŭi-huóng. 1996 nièng, tiéh-dṳ̀ gô dòng hĭng-gióng sĭng dòng, 1999 nièng 10 nguŏk 30 hô̤ uòng-gĕ̤ng.