Mī-ī-mī-huôi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mī-ī-mī-huôi (美以美會, Ĭng-ngṳ̄: The Methodist Episcopal Church) sê téng 1784 nièng gáu 1939 nièng cĭ găng gì siŏh ciáh gĭ-dók-gáu ôi-lī-cŭng gì gáu-puái. 1784 nièng 12 nguŏk 24 hô̤, diŏh Mī-guók Maryland-ciŭ gì Baltimore sìng-lĭk.

Ciā gáu-puái téng 1847 nièng kăi-sṳ̄ hióng Dṳ̆ng-guók diòng-gáu, tàu ciáh puái gáu Dṳ̆ng-guók gì diòng-gáu-sê̤ṳ sê Kŏ̤-lìng (Judson Dwight Collins) gâe̤ng Huài-dáik (Moses Clark White). Ciā gáu-puái găk Dṳ̆ng-guók gì cūng-buô diŏh Hók-ciŭ, diŏh gĭng-dáng Chŏng-săng-kṳ̆Hók-gióng Sìng-hŏk-iêng diē-sié.