Toyotomi Hideyoshi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Toyotomi Hideyoshi

Toyotomi Hideyoshi (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 豊臣 秀吉 (Hŭng-sìng Séu-gék)? 1537 nièng 3 nguŏk 26 hô̤ – 1598 nièng 9 nguŏk 18 hô̤), sê Nĭk-buōng Ciéng-guók Sì-dâi gì siŏh ciáh chók-miàng gì ìng-ŭk.

Ĭ nòng-bâ nâ sê có̤-chèng-gì, iā cā gì sèng-âu cêu sī lāu. Chió bék bié kó̤ có̤ hù-siông. Gáu-muōi-lāu kó̤ Oda Nobunaga chió lā̤ dó̤i-chiū có̤ chó̤i-dâi. Oda Nobunaga huák-hiêng ĭ ô buōng-sê̤ṳ, niông ĭ có̤ cê-gă gì buô-hâ. Toyotomi Hideyoshi găk ĭ â-dā̤ lĭk giâ iā sâ̤ gŭng-lò̤. 1582 nièng, Akechi Mitsuhide cô̤-huāng, Oda cê̤ṳ-sák. Toyotomi ciŏng Akechi páh suŏ tài lâi, ciék Oda gì băng, có̤i cṳ̄ng găk 1591 nièng tūng-ék Nĭk-buōng.

1592 nièng, Toyotomi puái buô-dôi kó̤ chĭng-liŏh Dièu-siēng, cūng-bê ciéng-liāng Dièu-siēng ī-hâiu gái páh Mìng-dièu. Mìng-dièu puái bĭng kó̤ dó̤i-chiū Dièu-siēng, Nĭk-buōng mò̤-niĕ-ài iàng. Có̤i muōi Toyotomi găk 1598 nièng bâng-sī, cī huòi chĭng-liŏh sék-bâi lāu.

Ĭ sī lō̤ ī-hâiu, ĭ gì giāng Toyotomi Hideyori ciék-băng. 1615 nièng, Toyotomi Hideyori ké̤ṳk Tokugawa Ieyasu miĕk lâi, gó̤-lòng chió dŭ ké̤ṳk tài sī.