Tuva-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tuva-ngṳ̄
тыва дыл
Huák-nguòng guók  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
 Mùng-gū
 Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Tuva
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
24 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Tuva-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Kyril cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Ngò̤-lò̤-sṳ̆
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 tyv
ISO 639-3 tyv
Glottolog tuvi1240
ELP Tuva
Tuha[1]
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Tuva-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 24 uâng nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]