Tyrrell Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Tyrrell Gông
—  Gông  —
Tyrrell County, North Carolina
Tyrrell Gông gì ôi-dé
Tyrrell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Tyrrell Gông (Ĭng-ngṳ̄: Tyrrell County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.