Uòng-bĭ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uòng-bĭ

Uòng-bĭ (黃蜱), cṳ̆-ngṳ̄ giéu chĭng-uă (青蛙), sê siŏh-cṳ̄ng cék-tùi dông-ŭk, ĭ găk sié-gái iā sâ̤ gì dê-huŏng dŭ ô hŭng-buó, cṳ̄ng-lôi iâ iā sâ̤. Ĭ gó sê hŭng-muòngtiĕng-dĭk.