跳至內容

Uòng Ăng-sĭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Uòng Ăng-sĭk

Uòng Ăng-sĭk (王安石, 1021 n. - 1086 n.) sê Sóng-dièu gì siŏh ciáh guăng-lièu, iâ sê siŏh ciáh chók-miàng gì ùng-hŏk-gă. Ĭ sê „Dòng Sóng Báik-dâi-gă“ (唐宋八大家) cĭ ék.