跳至內容

分類:Sáng Uòng (王)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Cŭ-uái gì nè̤ng ciòng-buô sáng Uòng (王).

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

"Sáng Uòng (王)" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 12 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 12 hiĕk.