Uōng-dâi Cièng-tiàng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
«Uōng-dâi Cièng-tiàng» gì cṳ̆-méng

«Uōng-dâi Cièng-tiàng» (遠大前程, Ĭng-ùng: Great Expectations) sê Că-lī Dĭk-kēng-sṳ̆ (Charles Dickens) gì siēu-suók. Cuòng cṳ̆ sê buáng cê̤ṳ-duông gì hŭng-gáik, gōng-sŭk siŏh ciáh miàng Pī-pū (Pip) gì gŭ-ì sìng-duōng gì gū-sê̤ṳ. Chiông Dĭk-kēng-sṳ̆ gì-tă siēu-suók sŏ̤h-iông, cī buô cáuk-pīng diē-sié iâ ô cêng sâ̤ cáuk-ciā cê-gă gì sĕng-uăk gĭng-lĭk.

Cìng-ciék Kái-iéu[Siŭ-gāi]

Gū-sê̤ṳ áng Pī-pū (Pip) sĕng-miâng gì cièng-tiàng buŏng siàng săng găi-dâung. Găk tàu ciéh "cièng-tiàng" diē-sié, Pī-pū gó sê siŏh ciéh niāng-gŏ̤, gâe̤ng ĭ ciā, ciā-hŭ dêu siŏh-dŏi. Chŭi-iòng sĕng-uăk bĭ-mì bìng-gṳ̀ng, dáng-sê Pī-pū giéng-gáe̤k hēng muāng-cé̤ṳk. Ék-dĭk gáu siŏh gĕ̤ng, Pī-pū lì gáu siŏh ciéh ô-cièng gì nṳ̄-gái Hà-mì-hiŏng Siēu-ciā (Miss Havisham) chuó diē có̤ gĕ̤ng, giék-sék lāu ĭ gì ngiê-nṳ̄: ṳ̀ng-mâu cáuk-gă dáng-sê bì-ké cĭng ngài gì cṳ̆-niòng-giāng Ăi-sṳ̆-té-lá (Estella). Pī-pū sĭng diē dé̤ṳng-é Ăi-sṳ̆-té-lá, páh-sáung bóng-ké hiêng-câi gì gāng-dăng sĕng-uăk kó̤ có̤ siŏh ciéh sĭng-sê̤ṳ. Liê-kŭi Hà-mì-hiŏng Siēu-ciā gâe̤ng Ăi-sṳ̆-té-lá hâiu, Pī-pū kăi-sṳ̄ gâe̤ng ĭ ciā-hŭ Cō̤-ĭ (Joe) ŏ̤h-ngiê, diōng-duâi ó̤i có̤ páh-tiék-să-hô. Bók-guó ĭ gì sĕng-uăk dŏk-iòng huák-sĕng gāi-biéng: ô siŏh ciéh Lùng-dŭng lŭk-sṳ̆ sêu nè̤ng ūi-táuk, ó̤i dái Pī-pū kó̤ Lùng-dŭng ciék-sêu sĭng-sê̤ṳ hóng-liêng.