Uŏk-kiŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uŏk-kiŏk (越劇), sê Dṳ̀ng-guók gì siŏh cṳ̄ng hié-kiŏk, iù Ciék-gŏng Sêng-ciŭ (嵊州) kī-nguòng, găk Siông-hāi héng-sêng (興盛), ṳ̀ Gŏng-nàng huàng-ìng (繁榮), ké̤ṳk sáung có̤ Dṳ̀ng-guók ngô-duâi kiŏk-cṳ̄ng (劇種) cĭ ék,[1][2] gó hô̤ lā̤ „dâ̤ nê guók-kiŏk“ (第二國劇).[3]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 全国第二大剧种:越剧. 新华网. [2019-05-10]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2009-09-08) (中文(中国大陆)). 
  2. 毕军. 博大精深的中华文化事典. 时代文艺出版社. 2010. 117. 
  3. 陆丹. 中国戏曲漫谈. 中国少年儿童出版社. 1996: 18–19.