Siông-hāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Siông-hāi
Siông-hāi diŏh Dṳ̆ng-guók gì ôi-ché̤ṳ
Hèng-céng-kṳ̆ lôi-biék Dĭk-hăk-chê
Gāng-chĭng Hô (滬) hĕ̤k Sĭng (申)
Miêng-cék 7,037 km²
Ìng-kēu 2080 uâng
Ìng-gĭng GDP $11,555
Chê-huă Băh-nguŏh-làng

Siông-hāi (上海) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók dék duâi gì siàng-chê, iâ sê sié-gái ìng-kēu dék sâ̤ gì siàng-chê. Siông-hāi găk Dṳ̆ng-guók dĕ̤ng-buô Diòng-gĕ̤ng diē-hāi-kāu, sê sēng-gék dĭk-hăk-chê. Siông-hāi gì Nguôi-tăng (外灘) gâe̤ng Siàng-huòng-miêu sê chók-miàng gì lṳ̄-iù gīng-diēng.

Siông-hāi gū-cā nâ sê siŏh bĭk nĭ-nĭ-nâung gì ngṳ̀-chŏng, ĭng-ôi dê-lī ôi-dé gì iŭ-sié, 19 sié-gī Nàng-gĭng Dèu-iók chiĕng-déng hâiu huák-diēng siàng siŏh bĭk duâi gē̤ng-kāu gâe̤ng dĕ̤ng-să̤-huŏng siŏng-ngiĕk dṳ̆ng-sĭng, 1930 nièng-dâi huák-diēng gáu có̤i tīng-sêng. 1990 nièng-dâi ī-hâiu, găk Dâing Siēu-bìng Gāi-gáik Kŭi-huóng céng-cháik â-dā̤, Siông-hāi tṳ̀ng-sĭng huák-diēng có̤ sié-gái dék dê̤ṳng-iéu gì siàng-chê.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng dăng-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siông-hāi Nguôi-tăng gì iâ-gīng


Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Siông-hāi ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.