跳至內容

Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia gì biĕu-cé

Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia sê sāi Uŏk-ngṳ̄ siā gì Wikipedia. Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia găk 2006 nièng 3 nguŏk 25 hô̤ ciáng-sék sìng-lĭk. Gáu 2022 nièng 2 nguŏk, Uŏk-ngṳ̄ Wikipedia dŭ-liāng ô 122,000 piĕng ùng-ciŏng.

Ngiê-dāu Lièng-giék

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]