Vance Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Vance Gông
—  Gông  —
Vance County, North Carolina
Vance Gông gì ôi-dé
Vance Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.vancecounty.org

Vance Gông (Ĭng-ngṳ̄: Vance County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.