Victoria Nṳ̄-uòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Victoria Nṳ̄-uòng

Victoria Nṳ̄-uòng (Ĭng-ngṳ̄: Queen Victoria, 1819 n. 5 ng. 24 h. - 1901 n. 1 ng. 22 h.) nguòng-lài miàng-cê hô̤ lā̤ Alexandrina Victoria, sê Ĭng-guók gì siŏh ciáh nṳ̄-uòng, 1837 nièng gáu 1901 nièng câi-ôi. Ĭ iâ sê Ĭng-guók câi-ôi sì-găng có̤i dòng gì guók-uòng, Ĭng-guók găk ĭ chiū lā̤ iā giòng-duâi. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng ô iā sâ̤ dê-huŏng kĕk ĭ gì miàng-cê kī miàng.