Viracocha

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Viracocha
Lâu-mā Mama Qucha Edit this on Wikidata
Giāng Inti, Mama Quilla, Imahmana Viracocha, Tocapo Viracocha Edit this on Wikidata

Viracocha sê găk Inca sìng-uâ diē-sié gì siŏh-ciáh sìng (神), iâ sê Intinòng-bâ[1].

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Handbook of Inca Mythology 《印加神話手冊》,Paul Richard Steele共Catherine J. Allen編寫

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Viracocha ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.
  • 印卡·加西拉索·德拉維加. 《印加王室述評》. 白鳳森、楊衍永譯. 北京: 商務印書館(1996)ISBN 7100014018.