跳至內容

Sìng-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sìng-uâ (神話) găk mìng-sṳ̆k-hŏk gà̤-dēng, sê Ùng-hŏk gì siŏh-cṳ̄ng. Dái-dái gô-dā̤-dā̤ gì nè̤ng búo-dĭh kŭi-tiék iā sâ̤ gì cê̤ṳ-iòng hiêng-chiông, gó-chṳ̄ ĭ-gáuk-nè̤ng sāi tŭi-lī gâe̤ng siōng-chiông cháung-cô̤ lā̤ gáuk-iông sìng-uâ.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Mythology ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.