Wilkes Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Wilkes Gông
—  Gông  —
Wilkes County, North Carolina
Wilkes Gông gì ôi-dé
Wilkes Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.wilkescounty.net

Wilkes Gông (Ĭng-ngṳ̄: Wilkes County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.