Yadkin Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Yadkin Gông
—  Gông  —
Yadkin County, North Carolina
Yadkin Gông gì ôi-dé
Yadkin Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.yadkincounty.gov

Yadkin Gông (Ĭng-ngṳ̄: Yadkin County) sê Mī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.