Uŏk-nàng-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Yue-nam-ngṳ̄ dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ciék-káik-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông
Uŏk-nàng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Uŏk-nàng-ngṳ̄ (tiếng Việt) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ciòng sié-gái ī Uŏk-nàng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô chék-sék-ngô uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Uŏk-nàng-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Uŏk-nàng-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Uŏk-nàng-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Uŏk-nàng-ngṳ̄茲種語言其版本。