跳至內容

Ái-ī-làng-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ái-ī-làng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Ái-ī-làng-ngṳ̄ (Gaeilge) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ái-ī-làng-ngṳ̄ gâe̤ng Scotland Gael-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Ái-ī-làng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 94 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Ái-ī-làng-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Ái-ī-làng-ngṳ̄ Wikipedia