Ái-ī-làng-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ái-ī-làng-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Ái-ī-làng-ngṳ̄ (Gaeilge) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Ái-ī-làng-ngṳ̄ gâe̤ng Sŭ-gáik-làng-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Pŏ̤-làng-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 94 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Ái-ī-làng-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Ái-ī-làng-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Ái-ī-làng-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Ái-ī-làng-ngṳ̄茲種語言其版本。