Scotland Gael-ngṳ̄

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Scotland Gael-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Scotland Gael-ngṳ̄ (Gàidhlig ) sê sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Scotland Gael-ngṳ̄ gâe̤ng Ireland-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Scotland Gael-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 58 uâng nè̤ng.

Wikibooks
Wiki Gáu-kuŏ-cṳ̆ ô guăng-ṳ̀ Scotland Gael-ngṳ̄ gì gáu-cài (Ĭng-ngṳ̄).
維基教科書有關於Scotland Gael-ngṳ̄其教材(英語)。
Wikipedia
Wikipedia ô Scotland Gael-ngṳ̄ cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng.
維基百科Scotland Gael-ngṳ̄茲種語言其版本。