跳至內容

Ò̤-să̤-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ò̤-să̤-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
河西區

Ò̤-să̤-kṳ̆ găk Tiĕng-cĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Ò̤-să̤-kṳ̆ găk Tiĕng-cĭng gì ôi-dé gì ôi-dé
Ò̤-să̤-kṳ̆ găk Tiĕng-cĭng gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Chê (市) Tiĕng-cĭng (天津)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 38.01 km2
Ìng-kēu
 - Dŭ-liāng 870,000 nè̤ng
Uōng-câng www.tjhx.gov.cn

Ò̤-să̤-kṳ̆ (河西區), sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Tiĕng-cĭng-chê gì siŏh ciáh Chê-hăk-kṳ̆(市轄區).[1][2]

Lĭk-sṳ̄ (歷史)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ò̤-să̤-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.