跳至內容

Ók-dāu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ók-dāu

Ók-dāu (熨斗) sê siŏh cṳ̄ng sāi diêng gă-iĕk ī-hâiu, ciŏng ĭ-siòng hĕ̤k-ciā buó ók bàng gì diêng-ké.