Ông-dông (Ŭk-lī-hŏk)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Găk Ŭk-lī-hŏk, ông-dông (運動) sê siŏh bĭh nó̤h siŏng dó̤i ṳ̀ sì-găng gāi-biéng ĭ gì ôi-dé gì hiêng-chiông.[1]

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Wahlin, Lars. 9.1 Relative and absolute motion//The Deadbeat Universe. Boulder, CO: Coultron Research. 1997: 121–129. ISBN 978-0-933407-03-9(nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng sāi |archiveurl= diŏh ô |url= (幫助) còng-dŏng diŏh sāi |archiveurl= diŏh ô |archivedate= (幫助)).