跳至內容

Ông-dông

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kă-giù ― siŏh cṳ̄ng ông-dông.

Ông-dông (運動) iâ hô̤ lā̤ tā̤-ṳ̆k ông-dông (體育運動), sê siŏh cṳ̄ng siâ-huôi-séng gì uăk-dông. Iā sâ̤ gì ông-dông, dŭ sê tŭng-guó duáng-liêng sĭng-tā̤ gâe̤ng bī-suói cūng-kuāng gì huŏng-sék kó̤ cĕng-giòng tā̤-cék.[1]

Ô-miàng gì ông-dông ô:

Gái Káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Ông-dông gì dêng-ngiê 運動倛定義. SportAccord. [2014-04-25]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2013-12-20).