跳至內容

Ùng-huá Dâi-gáik-mêng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ùng-huá Dâi-gáik-mêng

Ùng-huá Dâi-gáik-mêng (文化大革命), ciáng-sék miàng-cê hô̤ lā̤ Ù-sāng-găi-ngék Ùng-huá Dâi-gáik-mêng (無產階級文化大革命), gāng-chĭng Ùng-gáik (文革), sê Dṳ̆ng-guók liāng-dô̤-ìng Mò̤ Dĕk-dŭng diŏh 1966 nièng huák-dông gì céng-dê ông-dông, mŭk-dék sê ciŏng Dṳ̆ng-guók diòng-tūng ùng-huá gì nó̤h ciòng-buô dṳ̀ lâi. 1976 nièng Mò̤ Dĕk-dŭng táung-kuàng ī-hâiu giék-siók. Ciā ông-dông dó̤i Dṳ̆ng-guók gì ùng-huá pò̤-huâi cĭng duâi.