Mò̤ Dĕk-dŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Mò̤ Dĕk-dŭng
Mao Zedong 1959.jpg
Mū-ngṳ̄-miàng 毛澤東, 毛泽东
Chók-sié-nĭk 1893 nièng 12 nguŏk 26 hô̤ Edit this on Wikidata
Chók-sié-dê Siâu-san-chhī Edit this on Wikidata
Buōng-miàng 毛澤東, Mao Zedong
Guó-sié-nĭk 1976 nièng 9 nguŏk 9 hô̤ Edit this on Wikidata (82 huói)
Guó-sié-dê Tiong-lâm-hái Edit this on Wikidata
Guó-sié nguòng-ĭng 心臟病 Edit this on Wikidata
guók-cĭk Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók, Dṳ̆ng-huà Mìng-guók, Chĭng-dièu Edit this on Wikidata
â̤ gōng Háng-ngṳ̄, Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ, Siŏng-ngṳ̄ Edit this on Wikidata
cŭng-gáu Bû-sîn-lūn Edit this on Wikidata
Mū-hâu 東山學校, 湘鄉市第一中學, 湖南省長沙市第一中學, 湖南第一師范學院 Edit this on Wikidata
Cék-ngiĕk céng-dê-gă, Si-jîn, cáuk-gă, 哲學家 Edit this on Wikidata
Gó-ciō Báe̤k-gĭng Dâi-hŏk Edit this on Wikidata
Céng-dōng Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Edit this on Wikidata
Cáuk-pīng Mò̤ Ciō-sĭk Ngṳ̄-liŏh, 毛澤東選集, 毛澤東詩詞, 毛澤東書法 Edit this on Wikidata
Lâu-mā 羅一秀, 楊開慧, 賀子珍, Kang Chheng Edit this on Wikidata
Giāng 毛岸英, 毛岸青, 毛岸龍, 楊月花, 李敏, 李訥 Edit this on Wikidata
Nòng-bâ 毛貽昌 Edit this on Wikidata
Nòng-nā̤ 文素勤 Edit this on Wikidata
Hiăng-diê ciā-muói 毛澤民, 毛澤覃 Edit this on Wikidata

Mò̤ Dĕk-dŭng (毛澤東; 1893 nièng 12 nguŏk 26 hô̤ – 1976 nièng 9 nguŏk 9 hô̤), Hù-nàng Siŏng-tàng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng sèng liāng-dô̤-ìng, Dṳ̆ng-guók chók-miàng gì gŭng-sê̤ṳ-gă, céng-dê-gă. Mò̤ Dĕk-dŭng liāng-dô̤ Gê̤ṳng-sāng-dōng páh iàng Guók-mìng-dōng, iù 1949 nièng gáu 1976 nièng ĭ siê-sié, ĭ ék-dĭk sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók dék gèng gì liāng-dô̤-ìng. Dṳ̆ng-guók-nè̤ng iâ hô̤ ĭ Mò̤ Ciō-sĭk (毛主席).

Mò̤ gì lĭk-sṳ̄ gŭng-guó gáu gĭng-dáng gó ô cêng duâi gì căng-ngiê. Găk Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k, céng-hū ciŏng ĭ mièu-huôi siàng ūi-dâi gì gāi-mêng-gă, ciŏng sêu ák-páe̤k gì Dṳ̆ng-guók ìng-mìng gāi-huóng chók lì, sé̤ṳ ké̤ṳk Dṳ̆ng-guók-nè̤ng cuòng sĭng gì cê̤ṳ-cŏng, tṳ̀ng-sĭng niông Dṳ̆ng-guók kiê diŏh sié-gái giòng-guók cĭ dṳ̆ng. Bók-guók, ĭ găk gióng-guók hâiu sū huák-dông gì Dâi Iŏk-céng (大躍進) gâe̤ng Ùng-huá Dâi Gáik-mêng (文化大革命) iâ sāi ĭ sêu diŏh Dṳ̆ng-guók nguôi-nô̤i gâe̤ng Să̤-huŏng sié-gái gì piĕ-pàng. Găk Mò̤ tūng-dê Dṳ̆ng-guók gĭ-găng, gê̤ṳng-cūng ô 4450 - 7200 uâng nè̤ng ĭng-ôi ĭ sū huák-dông gì ông-dông sī-uòng.

Mò̤ Dĕk-dŭng sī hâiu, ĭ gì īng-hiōng-lĭk ké̤ṳk sĭk-siĕ gĭng-cá̤ gāi-gáik gì Dâing Siēu-bìng chṳ̄-dâi.