Ā-dī-ā Hāi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ā-dī-ā hāi

Ā-dī-ā Hāi (亞底亞海, É-dâi-lé-ngṳ̄: Mar Adriatico, Ĭng-ngṳ̄: Adriatic Sea) sê Ĕu-ciŭ É-dâi-lé buáng-dō̤ gâe̤ng Balkan buáng-dō̤ cĭ-găng gì hāi, dòng dâi-kái 800 gŭng-lī, kuăng 200 gŭng-lī.