Ā-dī-ā Hāi

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Ā-dī-ā hāi

Ā-dī-ā HāiĔu-ciŭ É-dâi-lé buáng-dō̤ gâe̤ng Balkan buáng-dō̤ cĭ-găng gì hāi, dòng dâi-kái 800 gŭng-lī, kuăng 200 gŭng-lī.