Ĕ̤ng-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Ĕ̤ng-ngiê
Ĕ̤ng-ngiê gì siŏh cṳ̄ng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
mŭk: Hymenoptera
kuŏ: Formicidae
ā-kuŏ: Myrmicinae
cŭk: Tetramoriini
sṳ̆k: Tetramorium
Mayr, 1855
Diversity
có̤i ciēu 520 cṳ̄ng


ê-miàng

Apomyrmex Calilung, 2000
Atopula Emery, 1912
Decamorium Forel, 1913
Lobomyrmex Kratochvíl, 1941
Macromischoides Wheeler, 1920
Tetrogmus Roger, 1857
Triglyphothrix Forel, 1890
Xiphomyrmex Forel, 1887

Ĕ̤ng-ngiê (紅蟻) sê mā-ngiê gì siŏh cṳ̄ng, siŏh sĭng sê è̤ng gì sáik. Cī cṳ̄ng ngiê găk Hók-ciŭ-nè̤ng chió lā̤ iā sêu káng-giéng diŏh.