Mā-ngiê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Mā-ngiê
Mā-ngiê
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Arthropoda
gŏng: Insecta
mŭk: Hymenoptera
ā-mŭk: Apocrita
cūng-kuŏ: Vespoidea
kuŏ: Formicidae
Latreille, 1809
Biological type
Formica
ā-kuŏ

Mā-ngiê (螞蟻) iâ hô̤ lā̤ ngiê (蟻), sê siŏh cṳ̄ng ciék-ciĕ dông-ŭk. Có̤i chók-miàng gì ngiê sê băh-ngiê gâe̤ng ĕ̤ng-ngiê, sĕng-uăk dâi-dŏng ék-buăng mā-ngiê cī gì sê ĕ̤ng-ngiê.