Ĭ-dái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ĭ-dái

Ĭ-dái (衣帶, tĕ̤k có̤ Ì-lái)[1] , găk ĭ-hŏk gà̤-dēng bô hô̤ lā̤ Cà̤-dái (臍帶), sê lièng lā̤ niè-giāng-giāng gâe̤ng nòng-nā̤tăi-buàng gì siŏh dèu iā chiông só̤hnó̤h.

Gái ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998年. 17頁. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Ĭ-dái ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.